LSBio

LSBio on üks maailma juhtivaid teaduses kasutatavate antikehade tootjaid.
LSBio kataloogis on umbes 92700 erinevat monoklonaalselt ja polüklonaalset antikeha. Antikehi leidub enamiku teadustöös kasutatavate liikide ja meetodite tarvis: immunoblotting, immunohistokeemia, immunofluorestsents, ELISA voolutsütomeetria.
LSBio keskendub eelkõige uute antikehade väljatöötamisele. Olemasolev suur koepank annab võimaluse antikehi katsetada, karakteriseerida, võimalikke ristreaktsioone välja selgitada ning standardseid histoloogilisi protseduure välja töötada.

Tooted

Haiglatele > Seadmed

Haiglatele > Tarvikud

Haiglatele > Sisustus

Haiglatele > Vereteenistus

Laboritele > Üldlaboriseadmed ja -tarvikud

Laboritele > Patoloogia

Reaktiivid

Laboritele > Molekulaarbioloogia

Laboritele > Mikrobioloogia

Laboritele > Immunoloogia

Reaktiivid

Laboritele > Hematoloogia

Laboritele > Biokeemia

Laboritele > Kiirtestid

Laboritele > Sünteetiline bioloogia

Perearstile > Tarvikud

Perearstile > Kiirtestid

Perearstile > Seadmed

Veterinaaria > Laborisse

Veterinaaria > Kliinikusse

Tööstus > Seadmed

Tööstus > Tarvikud

Tööstus > Reaktiivid

Täpsema info saamiseks võta ühendust: