Tuberkuloos: bioMérieux RAL Stainer

Tuberkuloos: bioMérieux RAL Stainer

RAL Stainer võimaldab standardiseerida AFB värvimist ja lihtsustab proovide lugemist:
 • Täisautomaatne vann-süsteem
 • Unikaalse fikseerimislahendusega välditakse ristsaastumist
 • Lihtsam ja kiirem lugemine tänu tiasiin-punasele (thiazine red)
 • Puudub igapäevane hooldus
Peamiseks väljakutseks AFB (acid-fast bacteria) värvimise protsessis on tagada ohutus. RAL Stainer tagab värvimisprotsessi standardiseerimise ja järjepidevuse, mis ei ole inimesest sõltuv tänu programmeeritavale ning kohandatavale protokollile. See lihtsustab töökorraldust ja tagab turvalisema keskkonda. 
 • Täielikult suletud süsteem
 • Reaktiivipudelid asetatakse otse instrumenti, valamine puudub 
 • Ei toimu otsest reaktiivide käitlemist 
 • Ei vaja igapäevast hooldust 
 • Mahu määramise detektorid reaktiividele, loputusveele ja prügikonteinerile 
 • Täielikult jälgitav menüü 
 • Kasutaja juhtimise seaded on kohandatavad ja lukustatavad
 • Jäätmekonteiner tagab lihtsa ja ohutu jäätmekäitluse 
 • Söefilter neutraliseerib reaktiiviaurud

Teave tootja kodulehel: www.biomerieux.com

Brošüür

 

Täpsema info saamiseks võta ühendust: