AnaConDa sedatsiooniaurusti on nüüd Eestis

AnaConDa ühekordne sedatsiooniaurusti on väike meditsiiniseade, mis on mõeldud sevofluraani ja isofluraani manustamiseks intubeeritud patsientidele intensiivravis, kuid seda kasutatakse ka erinevate operatsioonide korral. AnaConDa puhul ei ole vajalik narkoosiaparaadi olemasolu, piisab perfuusorist, hingamisaparaadist ning gaasimonitorist. Vedel sevofluraan või isofluraan juhitakse spetsiaalse süstla ja perfuusori abil AnaConDasse, kus see aurustatakse ning viiakse sissehingamisel patsiendini. Väljahingamisel 90% anesteetikumist säilitatakse AnaCondas ning viiakse järgmisel sissehingamisel uuesti patsiendini (ülejäänud 10% tuleb perfuusori abil juurde). AnaConDa tuleb hingamiskontuuris välja vahetada iga 24h järel ning ta on saadaval kahes suuruses - AnaConda ja AnaConda-S (vastavalt patsientidele hingamismahuga vähemalt 350ml ja 200ml). 

AnaConDa oli demonstreerimiseks väljas jaanuari lõpus toimunud Eesti Anestesioloogide Seltsi talvelaagris, kus see sai positiivset vastukaja ning loodetavasti jõuab peagi laialdasele kasutusele Eesti haiglates ja kliinikutes.