Mikroobide arvukus

TEMPO®

TEMPO võimaldab võrreldes klassikaliste meetoditega oluliselt kiiremini ja lihtsamini hinnata mikroobide arvukust uuritavas tootes.

  • TEMPO pudelikestes on mikrobioloogiline sööde, mis sisaldab fluorestsentsindikaatorit. 
  • Proov külvatakse TEMPO pudelikesse, kust saadud suspensioon villitakse TEMPO kaarti (mis simuleerib MPN meetodit - kaardil on 48 süvendit, süvendid on kolme erineva mahuga, iga 16 süvendist koosnev komplekt on eelmisest logaritmi võrra erinev).
  • Peale kaartide inkubeerimist asetatakse need TEMPO lugejasse, mis tulenevalt positiivsete süvendite arvust kalkuleerib mikroobide arvukuse originaalproovis.
Teave tootja kodulehel: http://www.biomerieux-industry.com/food/automated-quality-indicators-enumeration-tempo

Täpsem info:
Marju Tuulis
Mikro- ja molekulaarbioloogia, tööstusvaldkond
tel 555 88 743
marju@diamedica.ee