Uriinianalüsaatorid ja -testribad

11 parameetriga ribad - H11-MA

H11-MA
Uriinianalüüsi reaktiiviribad
100 riba topsis
Tootja DIRUI 

Testitavad ühendid: urobilinogeen, bilirubiin, ketoon (atsetoäädikhape), veri, valk, nitritid, leukotsüüdid, glükoos, erikaal, pH, mikroalbumiin.
Mikroalbuminuuria: Mõõdetakse albumiini kontsentratsiooni uriinis, ühikutes μg/min, mg/L või mg/24H.
Mikroalbumiini kliiniline olulisus:
Mikroalbumiini testiga on võimalik määrata mitme erineva haiguse tekkimist, näiteks diabeediga seotud neuropaatia, ning avastada haigus varajases staadiumis. Mikroalbumiini testiga suudetakse näiteks kindlaks teha diabeedist põhjustatud komplikatsioonid veresoontes.
Kõrge vererõhuga patsientidel on mikroalbumiini eritumine kiirem, seega on mikroalbumiini test abiks südame-veresoonkonna haiguste diagnoosimisel.
Mikroablumiini testitakse ka siirdatud neeru puhul, eristamaks neerude veresoonkonnas ja neeru­päsmakestes tekkivaid haiguseid. Mikroalbumiinil on otsene seos neerupäsmakeste täituvusega. Kliiniliselt tähendab mikroalbumiini suur sisaldus kahjustunud neerupäsmakesi.
Mõõtmine:
Ribad, kus  kasutatakse tetrabroomfenooli metoodikat mikroalbumiini määramisel, on tundlikud suures kontsentratsioonis valgu suhtes (>300mg/L) uriinis ja mis samas ei reageeri, kui kontsentratsioon on madal (20-200mg/L).
Dirui toodetud testribadega mõõtmisel kasutatakse uusi meetodeid. Ribadega saab testida albumiini mikrokoguseid ja nende tundlikkus on suur, kuni 0,08g/L-0,15 g/L, või immuunturbidimeetriana kasutades 2mg/dL..
Kui ribadega  testides on mikroalbumiini tulemus positiivne, peab testima uriiniproove mitu päeva järjest. Kui mikroalbumiini leidub ainult vahetevahel, võib tegemist olla proteinuuriaga. Kui tulemus on kogu aeg positiivne või kui lisaks uriiniproovile on positiivne ka vereproov või kui  lisaks mikroalbumiinile on positiivne ka glükoos, peab mikroalbumiini tulemuse kinnitama immuunturbidimeetria meetodiga testides.
 
Mikroalbuminuuria:
Uriini võtmine kindlatel kellaaegadel     albumiini erituskiirus (20-200) μg/min
24-tunni uriin                                                   albumiini erituskiirus (30-300)mg/24h
Hommikune esimene uriin                         albumiini kontsentratsioon (20-200)mg/L
 
Testimistulemuste võrdlus
Meetod Tulemus Positiivse tulemuse täpsus (standared immuunturbidimeetrias)
  albumiini kontsentratsioon <2,0 mg/dL albumiini kontsentratsioon  >2,0 mg/dL  
Immuun­turbidimeetria 38 proovi 41 proovi -
Mikroalbumiini ribatestid 37 negatiivset, 1 positiivne proov 3 negatiivset, 38 positiivset proovi 92,68%

 
Sobilikud nii aparaadiga kui visuaalseks määramiseks

Täpsem info:
Maris Mättikas, müügijuht
tel 683 7821, mob 5807 0667, maris@diamedica.ee